Ibnu Hashim
Pokok Yahudi


“Tidak akan berlaku Kiamat sehinggalah kamu memerangi Yahudi. Dan kamu memerangi mereka sehingga pokok dan batu berkata-kata. Lantas ia menyebut, wahai Muslim, wahai hamba Allah, dibelakangku ini ada Yahudi, marilah ke sini dan bunuhlah ia! Kecuali pokok Gharqad kerana ia adalah dari pokok Yahudi”

[Hadeeth riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidhi]
0 Responses

Post a Comment